pondělí 31. října 2016

Něco o hračkách

Sdílím článek, který jsem napsala pro Fler Magazín. Jde o upravenou a značně doplněnou verzi z roku 2009, neboť legislativa prochází změnami. Čerpám ze zkušeností, tak jak jsem se potýkala s potřebou zaštítit Břichopase certifikáty o vhodnosti pro malé děti. Text se tudíž týká hlavně hraček textilních, určených pro děti do 3 let. Třeba to pomůže někomu, kdo se tvorbě hraček věnuje a chtěl by mít vše papírově v pořádku.

foto Hana Kronďáková


Co je vlastně hračka?

Za hračku se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní pro děti mladší 14 let a podléhá nařízení vlády č. 86/2011 Sb.

Normy pro hračky
Základní požadavky na hračky stanovuje řada norem ČSN EN 71-1 až 71-11, kde se hodnotí bezpečnost hračky. Podrobný přehled norem je zde.

Hračky pro děti od narození do 3 let
Pro děti ve věku do tří let jsou stanoveny hygienické požadavky vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 86/2011 Sb. Hračky musí splňovat požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost.
Kritéria na bezpečnou hračku vyjmenovává MZ ve své Vyhlášce, v příloze Zvláštní požadavky na bezpečnost.
Základními podmínkami zkráceně jsou, aby hračka nezpůsobila svou konstrukcí zranění dítěti při očekávatelné manipulaci, tedy aby nezpůsobila udušení, uškrcení, převržení a následné zranění, aby se drobnější části při manipulaci neoddělily, aby se dítě do materiálu nezamotalo, u dřevěných hraček neodřelo, nezranilo se o hroty, hračky se nesmějí stát zdrojem vznícení, otravy.

Před uvedením hračky na trh by měl výrobce provést posouzení shody, vystavit prohlášení o shodě a opatřit je označením CE.

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokládá, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Toto prohlášení si od vás obvykle vyžádají obchodníci, neboť i po nich je případní kontroloři z České obchodní inspekce požadují. Toto prohlášení se archivuje 10 let po uvedení hračky na trh.


Pozor! Hračky textilní se tak nějak automaticky považují za vhodné pro děti do 3 let. Nařízení státu zní jasně: hračka musí být pro malé děti bezpečná a vy jako výrobci musíte doložit, že je vyrobená v souladu s normami. Doložit můžete třemi různými způsoby:

1. Můžete nechat výrobky odzkoušet v celém rozsahu nezávislou zkušebnou (popíšu níže).
2. Nebo necháte odzkoušet pouze to, co nejste schopni posoudit sami.
3. Můžete provést posouzení a zkoušky sami.

V souhrnu platí, že z hraček nesmí pro děti vyplývat žádné riziko a je třeba používat zdravotně nezávadné materiály.

Pokud označíte výrobek jako dárkový předmět nebo suvenýr, je rozhodující, kde se bude prodávat. Pokud to bude v prodejně hraček, je to napadnutelné.

Také hračku, která má všechny znaky hračky pro děti mladší 3 let, např. chrastítko pro kojence, není možné označit piktogramem "Nevhodné pro děti do 3 let".

Zkušebny

Aby mohl být výrobek uveden na trh jako hračka vhodná pro děti do 3 let, je potřeba provést na ní zkušební testy, které se provádějí ve zkušebnách. U nás např.:
Co se na hračce zkouší?

Hořlavost hraček, bezpečnost hraček (mechanické a fyzikální vlastnosti), stálobarevnost v potu, v otěru, zdravotní nezávadnost, zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin, stanovení podílu textilních vláken ve směsích, pevnost a tažnost tkanin a pletenin, pevnost v dalším trhání, pružnost materiálu, obsah migrujících prvků, uvolňování formaldehydu, ftalátu, chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné, způsob balení (přítomnost fólií).
U mechanických vlastností to je např. obsah malých částí a možnost jejich odtržení, hrany a hroty na hračce, obsah fólií, velikost hračky, šňůry na hračce, pevnost švů.

Proces ozkoušení hračky je celkem nákladný, pohybuje se v rozmezí 20-150 tisíc, záleží na materiálech. Pokud se na hračce objeví více různých materiálů (u textilní třeba desénů), každý se testuje zvlášť a cena se pak může vyšplhat hodně vysoko.

Atest zdravotní nezávadnosti má omezené trvání, posouzení se musejí po třech letech obnovovat, nebývá ale už tak nákladné, pokud výrobce přísahá, že na výrobě nic neměnil.


Zkušebny vydávají po zdařilém ozkoušení Prohlášení o shodě. Hračka, která úspěšně prošla zkušebnou a má vydaný certifikát, je také označena CE, proto nakupujete-li hračky s tímto označením, můžete spát klidně, protože české normy jsou jedny z nejpřísnějších v EU. Někteří čínští výrobci tento symbol zneužívají a pak jej vysvětlují jako označení China export a hračky jsou samozřejmě bez atestů.
Další přísnější ozkoušení hračky pak nese označení Bezpečné hračky (vydává ITC Zlín) a Bezpečná a kvalitní hračka (vydává ZÚLP). Zvláštním označením je pak značka Správná hračka, kterou vydává odborná porota z řad pedagogů, odborníků a výtvarníků, kteří hledají na hračce herní hodnotu, estetiku, provedení, originalitu.


Samoozkoušení

Pokud chce výrobce ušetřit za nákladné zkoušky, může si posouzení o shodě vydat sám. K tomu potřebuje nařízení vlády, které lze stáhnout z webových stránek, ale v tomto nařízení jsou pouze obecné požadavky. Konkrétní, např. že švy musí vydržet sílu 70 N, jsou uvedeny v normě EN 71. Tyto normy se týkají mechanických vlastností, hořlavosti, migraci rizikových prvků ad. Bohužel tyto normy nejsou volně přístupné a je třeba si je koupit (a není to vůbec levná záležitost).

Přiznám se, že v tomto bodě lehce váhám. Netuším, jak mohu dosvědčit, že ten knoflík, co je přišitý na kabátku pro panenku, splňuje hodnoty požadované v normě, nebo látka, ze které šiju (a nemám k ní potvrzení od výrobce, že je vhodná pro děti do 3 let) má všechny potřebné parametry, které vyžadují normy. Vícekrát jsem se setkala s tím, že metráž, se kterou jsem pracovala a jevila se jako bezproblémová, zkušebnou neprošla, měla vyšší obsah bromu nebo bělidla a nesplňovala tak přísné požadavky na zdravotní nezávadnost. V takovém případě lze nechat ozkoušet pouze to, s čím si nejste jistí.

Z uvedených informací vyplývá, že pokud pracujete výhradně s materiály, které mají doloženou zdravotní nezávadnost, a dodržujete poctivé řemeslo, mohli byste se do této kategorie vejít. Pozor na materiály recyklované.

Označení hračky

Hračka musí mít především označení výrobce (kontaktní adresa). U textilních hraček by měla být značka (logo) všitá pevně do tvaru výrobku příp. vyšita, tištěná apod., aby zkrátka nešla oddělit od výrobku a jeho výrobce byl "dohledatelný". U dřevěných hraček logo tištěné nebo vypálené do tvaru.
Informace, které musí hračka dále obsahovat, např. na obalu či visačkách:
Název výrobku, rozměry, použitý materiál (správně se mají používat druhové názvy vláken a ne jejich zkratky) a hlavně údaje o údržbě (symboly, návody). Důležitá je také informace o účelu použití a pro jakou věkovou hranici je hračka určena.Základní rady pro tvorbu

Šňůrka, která vyčnívá z tvaru, nesmí přesahovat délku 20 cm, aby nedošlo k uškrcení dítěte (může vzniknout nebezpečná smyčka). V normách je udávaná maximální délka 80cm (např. pro tahací hračky), ale musí splňovat další přísná kritera. Pro hračky určené dětem do 18 měsíců ale platí max.délka šňůrek 20cm.

Předměty nesmí být menší než 3 cm, to je průměr dětského hrdla - aby nedošlo ke spolknutí předmětu. Proto chrastítka, kousátka apod. by měla mít min. velikost 3 cm. Pozor na používání knoflíků, malých kuliček a dřevěných či plastových doplňků! U hraček pro kojence by se doplňky velikostně pod 3 cm neměly vůbec objevit.

Výplně textilních hraček: Dnes se používá výhradně duté vlákno (100% polyester), buď v podobě pavučiny nebo kuliček. Vata či drcený molitan jsou překonané, navíc po vyprání pracují a často nepěkně žmolkují. A plnit hračky dostupnějším molitanem (nebo třeba polystyrenovými kuličkami) je tak trochu za trest (elektrizují).

Pro autory, kteří vyrábějí hračky v malém, hand made, platí, že je třeba si ohlídat mechanické vlastnosti hračky. Poctivě si sami ozkoušet, zda se něco při silové manipulaci z hračky neuvolní. Zkušebny zkouší pro nás trochu nemyslitelné kombinace možných zranění. Cokoliv přišitého (knoflíky, vlasy, ozdoby) musí být zkrátka odolné. U tiskařských barev používat výhradně certifikované, aby se při oslintávání hraček neuvolňovaly nebezpečné látky. Hračky by také měly odolat běžné údržbě. Textilní by se měly dát prát, použité barvy (tisk, malba) vydržet. Setkala jsem se i s tím, že hračka, která vypadala solidně, nevydržela praní a všechny detaily po prvním vyprání zmizely.


Zajímavé a praktické odkazy:


4 komentáře:

 1. Dobrý den, předem děkuji za perfektní a srozumitelná článek! Chtěla bych se zepatat, když budu vyrábět textilní zvířátka s materiálů( 100% bavlna a výplň 100% polyester) které splňují normy a mají už vydané příslušné prohlášení o shodě, mohu si tyto výrobky sama označit značkou CE a tedy je prodávat jako hračky s tím, že si sama vydám prohlášení o shodě. To PoS se musí někde posílat nebo si dokument stačí vystavit sama a poté jej dokládat třeba distributorům, kontrolním úřadům apod. Děkuji za odpověď Jana K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, pozor, označit hračky CE nemůžete, jde o označení certifikace a certifikát vydává Zkušební ústav po úspešně provedených zkouškách, ale můžete vydat Prohlášení výrobce, kde uvedete, že vaše hračky jsou vyrobené v souladu s českými normami. Toto prohlášení by měli mít po ruce vaši odběratelé pro případné kontroly. Je třeba mít ale veškerou dokumentaci od výrobců materiálů, se kterým pracujete, u sebe jako přílohu Prohlášení. Máte-li na hračce nebo produktu část, kterou nemůžete doložit, stačí provést dílčí zkoušky.

   Vymazat
  2. Mockrát děkuji za odpověď. Pokud jsem to tedy dobře pochopila mohu si sama vydat prohlášení o tom, že daný výrobek (hračka) je v souladu s českými normami, což v praxi znamená, že je vyrobeno z materiálů, které splňují dané normy. Výrobce/dodavatel látek a materiálu mi zašle dokumentaci o tom, že jeho produkt splňuje dané normy. Na základě toho si vystavím dokument o prohlášení o shodě a k němu si přiložím dokumetny od výrobců materiálu. A i bez označení CE jde stále o "hračku" nebo už musí nést jiné označení?? Ještě mě napadlo ty zvířátka prodávat třeba jako dekorační předměty s tím, že bych samozřejmě dbala na to (kvalitní atestované materiály) aby žádným způsobem nemohli nikoho ohrozit. Abychom to shrnula, cokoli vyrobím a zajístím výrobku požadovanou bezpečnost + to vyrobím ze zdravotně nezávadných materiálů splňujích normy pro ČR (potažmo EU), tak mohu následně bez problémů prodávat?? Děkuji za Váš čas a omluvám se za množství dotazů, ale chci se radši dopředu ujistit a mít vše dopředu připravené a v pořádku.

   Vymazat
  3. Paní Jano, já nejsem zcela znalý odborník, předala jsem v příspěvku své znalosti z procesů atestů mých hraček, které jsou jednoduché, nemají žádné rizikové díly. Tyto informace rozhodně nejsou vyčerpávající. Pokud si nejste úplně jistá, zkontaktujte raději někoho ze zkušebnho ústavu, oni se Vám budou věnovat a poradí na Vašem konkrétním případě, co je třeba a co stačí. Označení "dárkový předmět" je diskutabilní, jak zmiňuji i v článku. Hodně štěstí!

   Vymazat